fbpx ...

Použití a údržba

Vaše trampolína Springfree™ se vyrábí výhradně z materiálů nejvyšší kvality, ale navzdory všemu se každá trampolína opotřebovává. Pravidelná kontrola technického stavu trampolíny a výměna poškozených dílů výrazně prodloužuje životnost trampolíny. Pokud objevíte vadu na některém z dílů, kontaktujte nás a náš personál vám pomůže problém vyřešit.

  • Vada materiálu na odrazové ploše, hraně nebo ochrannoé síti
  • Neexistují žádné překážky nebo volné předměty pod odrazovou plochou
  • Ohnutý nebo zlomený rám
  • Chybějící plastové kryty tyčí nebo plastové rukojeti
  • Poškození ochranné sítě
  • Poškození PVC vnitřku tyče

Při běžném používání trampolíny je velmi nepravděpodobné, že se tyče FlexiRod™ zlomí nebo poškodí. Pokud zjistíte jakékoli poškození pláště tyče je to pravděpodobně v důsledku působení UV záření. To nemá žádný vliv na funkci, protože tyč je pod ochranným pouzdrem.

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
Save settings
Cookies settings
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.