fbpx ...

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinnen před potvrzením převzetí zásilky od přepravců zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a zda nenese známky poškození. Pokud ano, je povinnen zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží. Každé poškození obalu je kupující povinnen nahlásit doručovateli a udělat záznam v předávacím protokolu i v případě, že na první pohled není zboží poškozeno. O poškození zboží je povinnen kupující informovat přepravce i prodávajícího do dvou pracovních dnů od jeho převzetí. Za škodu způsobenou při přepravě zboží zodpovídá přepravce.

Springfree Trampoline Ltd. a její autorizovaná síť prodejců ručí za to, že výrobky Springfree jsou dodány bez vad materiálu a zpracování pro běžné volnočasové, rodinné (nekomerční) používání. Cela trampolína a všechny její díly mají záruku 2 roky, rám trampolíny 8 let.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě výrobní vady bude vadný díl vyměněn za nový, nezávadný kus. Není –li možné provést výměnu, kupujícímu budou vráceny peníze v plné výši. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.

Záruka se nevztahuje na vady, ktere vznikly běžným opotřebováním, nespravným použitém, (např. opotřebené švy), popálení, pořezání a roztržení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při montáži popř. demontáži, pokud se nepostupovalo dle montážního návodu. Záruka týkající se kovového rámu se nevztahuje na povrchovou rez.

Jakékoliv reklamace týkající se dodaného a nepoužitého výrobku (jako např. chybějící díly, roztržená síť atd.) musí být nahlášeny do 2 dnů od zakoupení výrobku. Reklamace nahlášené po této lhůtě mohou byt zamítnuty.

Springfree Trampoline Ltd. a její autorizovaná síť prodejců neručí a není zodpovědná za jiné, ať už přímé ci nepřímé poškození zdraví, majetku, ztráty výdělku či jiných ekonomických ztrát, jakkoliv vyvstavájíci z používání a provozovaní trampolíny.

Reklamace a vrácení výrobku

Jakekoliv vrácení výrobku musí být předem schváleno. Toto schválení lze obdržet tak, že e-mailem zašlete kompletně vyplněný záruční list na springfree@jumpsafe.eu . Obratem pak obdržíte potvrzení o přijetí reklamace a pokud to bude nutné, také souhlas ke vrácení výrobku do servisního centra Springfree. Odeslání trampoliny do tohoto servisního centra je na vlastní náklady a k trampolíně musí být přiloženy dokumenty o zakoupení trampolíny (účet, faktura atd.) a přesný popis vady či poškození, a také jak k tomuto poškození došlo. Trampolína bude v servisním centru Springfree opravena nebo vyměněna, o čemž rozhodne autorizovaný prodejce pro ČR, firma MarketLink Int. s.r.o.

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, poskytování sociálních médií a analýze naší dopravy. Také sdílíme informace o vašem používání našich stránek se sociálními médii, reklamními a analytickými partnery.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.